Kim Kardashian – The Kardashians | Season 4 Episode 1 | Kim Kardashian style

Jeans (Destroyed, Collection 1)

Shop
Kim Kardashian – The Kardashians | Season 4 Episode 1 | Kim Kardashian style

Knife Boots (Denim)

Shop Currently unavailable.
Kim Kardashian – The Kardashians | Season 4 Episode 1 | Kim Kardashian style

Phone Case (Midnight)

Shop
More Kim Kardashian looks