Amanza Smith - Selling Sunset | Season 6 Episode 4 | Amanza Smith style

Jordan 1 Retro High Sneakers (White University Red Black)

Amanza Smith - Selling Sunset | Season 6 Episode 4 | Amanza Smith style

Sophia Necklace (Gold White Pearl)

More Amanza Smith looks