Kourtney Kardashian - Instagram post | Kourtney Kardashian style

Swimsuit (Taffy)

Shop
Kourtney Kardashian - Instagram post | Kourtney Kardashian style
Kourtney Kardashian - Instagram post | Kourtney Kardashian style

Sunglasses (BV1114 Black)