Chelsea Lazkani - Selling Sunset | Season 5 Episode 5 | Chelsea Lazkani style

Corset Top (Mint Crystal)

Shop
Chelsea Lazkani - Selling Sunset | Season 5 Episode 5 | Chelsea Lazkani style

Capucines PM Bag (Magnolia)

Chelsea Lazkani - Selling Sunset | Season 5 Episode 5 | Chelsea Lazkani style

Royal Oak Watch (Self winding, 77351OR)

More Chelsea Lazkani looks