Chelsea Lazkani - Selling Sunset | Season 5 Episode 2 | Chelsea Lazkani style

Mia Robe (Pink)

Shop
Chelsea Lazkani - Selling Sunset | Season 5 Episode 2 | Chelsea Lazkani style

Royal Oak Watch (Self winding, 77351OR)

More Chelsea Lazkani looks