Kourtney Kardashian - Malibu, CA | Nobu Restaurant | Kourtney Kardashian style
Victoria Beckham Lurex Cardigan
Kourtney Kardashian - Malibu, CA | Nobu Restaurant | Kourtney Kardashian style
Hermes Epsom Kelly Sellier Bag

Kourtney Kardashian - Malibu, CA | Nobu Restaurant | Kourtney Kardashian style Kourtney Kardashian - Malibu, CA | Nobu Restaurant | Kourtney Kardashian style Kourtney Kardashian - Malibu, CA | Nobu Restaurant | Kourtney Kardashian style Kourtney Kardashian - Malibu, CA | Nobu Restaurant | Kourtney Kardashian style